Hi?n ?ang ??t cáp quang, chuy?n server 2 ho?c s? d?ng VPN (1.1.1.1) n?u hình load ch?m

Eiyuu-ou, bu o Kiwameru tame tensei su - Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi ♀~
Eiyuu-ou, bu o Kiwameru tame tensei su - Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi ♀~
10/10 (0)
??c Ngay

Eiyuu-ou, bu o Kiwameru tame tensei su - Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi ♀~

Tên khác: The King of Heroes reincarnates to polish his skill to the limit and becomes the strongest knight in training in the world ♀-; Eiyu-Oh, Bu Wo Kiwameru tame Tensei Su, Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kisi; 英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士♀~

Gi?i thi?u

Vua Inglis, ??n lúc s?p ch?t mong ???c tái sinh l?n n?a d??i th?n ph?n là k? s?. N? th?n ?? ?áp ?ng nguy?n v?ng c?a nhà vùa, và ?ng ?y ???c chuy?n sinh thành m?t c? gái v? cùng xinh ??p d? th??ng. V?i s?c m?nh và k? ?c ti?n ki?p có giúp c? ?y tr? thành k? s? nh? ??c mu?n c?a mình ?

Danh sách ch??ng

Bình lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng bình lu?n
emoji

Tags

友情链接:极竞技官网  龙虾竞技官网  电竞app注册送